Header Banner

flat for rent in sarayat maadi with view in maadi

EBP 1276

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

EGP 6,500 / Month
Bedrooms
2
Bathrooms
1
Area
110 sqm
Floor No.
2
BY 7964

01099991400

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

USD 4,500 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
3
Area
303 sqm
EBP 895

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

EGP 15,000 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
2
EBP 297

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

USD 1,500 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
3
Floor No.
Ground Floor
EBP 11737

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

USD 3,000 / Month
Bedrooms
4
Bathrooms
3
Area
350 sqm
EBP 12006

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

EGP 20,000 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Floor No.
4
EBP 12514

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

USD 2,000 / Month
Bedrooms
2
Bathrooms
2
Floor No.
1
EBP 11623

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

USD 4,000 / Month
Bedrooms
5
Bathrooms
5
Area
300 sqm
Floor No.
3
EBP 11816

+2 01271760999

Sakanat El Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sakanat El Maadi

USD 1,000 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Area
200 sqm
EBP 13767

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

EGP 12,000 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Floor No.
2
EBP 13770

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

USD 1,200 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Floor No.
6
EBP 13790

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

EGP 10,200 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Floor No.
3
EBP 13925

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

USD 1,000 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Floor No.
1
EBP 13931

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

USD 3,000 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
3
Area
200 sqm
Floor No.
3
EBP 14210

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

EGP 8,000 / Month
Bedrooms
2
Bathrooms
2
Floor No.
4
EBP 14220

+2 01271760999

Nile Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Nile Maadi

EGP 15,000 / Month
Bedrooms
4
Bathrooms
3
Area
350 sqm
Floor No.
5
EBP 14227

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

EGP 12,000 / Month
Bedrooms
2
Bathrooms
2
Floor No.
7
EBP 14234

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

EGP 20,000 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Floor No.
2
EBP 14246

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

USD 1,500 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
3
Area
250 sqm
Floor No.
1
EBP 14247

+2 01271760999

Sarayat Maadi, Maadi

Apartments For Rent in Sarayat Maadi

USD 1,500 / Month
Bedrooms
3
Bathrooms
2
Floor No.
2